Aquarel van Jacques Carabain. 1895

Deze geaquarelleerde tekening maakt deel uit van een reeks van 59 zichten die besteld werden door de Stad Brussel op het einde van de 19de eeuw. Het was de bedoeling een herinnering te bewaren aan enkele met afbraak bedreigde wijken. Talrijke stedenbouwkundige werken moesten in die tijd bijdragen tot de sanering en de verfraaiing van wijken evenals het verbeteren van de voor de economie noodzakelijke verkeersverbindingen.

Jacques Carabain  (1834-1933)

Deze Belgisch-Hollandse artiest, bekend omwille van zijn landschappen en stadszichten, is een uitstekend tekenaar. Op vraag van burgemeester Karel Buls levert hij hier zeer precieze voorstellingen met een documentaire waarde, die hij niettemin een eigen esthetische sfeer verleent.

De Hofberg

Deze straat vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen en was een van de hoofdaders die de boven- en benedenstad met elkaar verbonden. Op deze aquarel ziet men de Hofberg afdalen aan de linkerzijde waar zij aansluit op de Magdalenasteenweg. Beide straten vormen een belangrijke 19de-eeuwse ader van luxewinkels.

De Kunstberg

Van de Hofberg blijft heden enkel een klein stukje over beneden het Koningsplein. Het overige deel is verdwenen om plaats te maken voor de Kunstberg. Dit project werd uitgevoerd in twee fasen: rond de eeuwwisseling 19e-20e eeuw en in jaren 1950-60. Het leidde tot de afbraak van een oude volkse commerciële wijk met de bedoeling deze te vervangen door een nieuwe culturele pool met monumentaal karakter.

Volgende stap

In het volgende deel ontdekt u verschillende stedenbouwkundige programma’s die een impact hadden op Brussel en een maquette van een deel van de boven- en de benedenstad van de 17de eeuw. Het volgende toegelichte werk is bevestigd aan het paneel aan de linkerkant.