Schilderij toegeschreven aan Jan Breughel

De bruiloft

Het schilderij toont de inwoners van een Brabants dorp die een bruid en bruidegom naar de uiterst links voorgestelde dorpskerk begeleiden. Mannen en vrouwen lopen gescheiden in twee groepen, net zoals ze in het bedehuis aan weerszijden van het centrale gangpad zullen plaatsnemen.

De toekomstige echtelieden hebben een soort van kroontje op het hoofd.

Het gezelschap wordt begeleid door twee speelmannen met een doedelzak. Het onderwerp herinnert andere boerenbruiloften die door Pieter Bruegel werden geschilderd.

Het dorp

Op de achtergrond neemt een houten windmolen op een lage heuvel een centrale plaats in.

Tussen de bomen zijn de boerderijen van het dorp te zien, met links een schapenstal. In tegenstelling tot de stenen kerk, zijn de woningen gebouwd van leem en vakwerk, en hebben ze een strooien dak.

Voor de iets hogere constructie uiterst rechts (een herberg of afspanning?) staan een paar lege huifkarren. Op het achterliggende pleintje wordt op houtvuren in grote kookpotten de feestmaaltijd bereid. Het landschap waarin de scène gesitueerd wordt, vertoont veel gelijkenissen met de heuvels van het Pajottenland, ten noordwesten van Brussel.

Jan Breughel de Oude , ook : ‘de Fluwelen Breughel’ (1568-1625)

Jan is de tweede zoon van Pieter Bruegel. Hij wordt geboren in Brussel en is nauwelijks een jaar oud als zijn vader sterft. Zijn œuvre omvat landschappen en stillevens, maar hij blinkt ook uit in bloemencomposities. Hij kopieert meermaals van het werk van zijn vader.

Volgende stap

Draai u om om het grote retabel in deze zaal te ontdekken. Het wordt voorgesteld in twee delen, een geschilderd en een gebeeldhouwd deel.